A GDPR, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, amely 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó minden olyan cégre, amely személyes adatokat kezel. Szigorú ellenőrzések és még szigorúbb büntetések várhatók: Kisebb súlyú jogsértés esetén 10 millió EUR, vállalkozások esetén legfeljebb az előző pénzügyi év teljes éves teljes világpiaci forgalmának 2%-a, míg súlyos jogsértés esetén ezek a határok 20 millió EUR-ra ill. 4%-ra módosulnak.

Az általunk nyújtott GRPR tanácsadás, támogatás, megfelelőség előkészítés során a hivatalos NAIH iránymutatás szerint vizsgáljuk át cégét, majd szakszerű felkészítést végzünk. Munkánk a következő szakaszokból áll:

GDPR helyzet felmérése – megfelelőség vizsgálata

(mind jogi, mind információbiztonsági aspektusból), majd felkészítés az érintett szakterületekért felelős személyekkel egyeztetve, együttműködve.

 • a jelenlegi adatvédelmi és információbiztonsági rendszer és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálata
 • az adatleltár és a jelenlegi adatkezelési gyakorlat, koncepciók vizsgálata az új szabályok tükrében
 • folyamatok feltérképezése, kockázati elemek feltárása
 • adatvédelmi hatásvizsgálat
 • az adatkezelések dokumentációs hátterének vizsgálata (tájékoztatások, nyilvántartások)
 • adatvédelmi incidensek kezelése (bejelentés, ügyeleti rend, hatáskörök és jogosultságok)
 • szerződéses kötelezettségek vizsgálata – adatfeldolgozói és adattovábbításra irányuló megállapodások, illetve hatósági megkeresések szabályozása.

A vizsgálat után az ügyfeleink részére átadott eredménytermék: részletes jelentés az esetleges hiányosságokról és javaslatok a pótlásra, javításra és a szükséges intézkedésekre.

Második fázisként, külön projekt keretében a további feladatok elvégzését is vállaljuk:

 • a GDPR-nak megfelelő működési feltételek megteremtése – a rendszer üzemeltetése
 • az előzőekben részletezett vizsgálatot követően (annak folytatásaként) a feltárt kockázati elemek kezelése, a kialakított rendszer felügyelete, karbantartása, üzemeltetése
 • adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás szerződéses formában történő – ellátása
 • dolgozók körében az adatvédelmi tudatosság fokozása, oktatás
 • ellenőrzések, a rendeletnek és a magyar jogszabályoknak való megfelelést elősegítő auditok kezelése (a kialakított módszertan és a jogszabályi előírások által megkövetelt rendszerességgel belső- és szükség esetén külső auditok)
 • új rendszerek tervezése, bevezetése, működtetése – a szükséges hatósági engedélyek beszerzése

A BDO Magyarország IT Megoldások Kft által átadott eredménytermék: A GDPR-nak megfelelő adatkezelésű informatikai rendszer.

Stratégiai együttműködő partnereink segítségével országos hálózatot működtetve reagálunk az igények felmerülésekor.

BDO - GDPR tanácsadás